CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Bảo mật và Quyền Riêng tư được áp dụng cho Khách hàng, Người bán và bất kỳ bên liên kết với BUYIT hoặc bên thứ ba nào khác hợp tác với BUYIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của BUYIT. Khi Khách hàng đăng ký và sử dụng Nền tảng của BUYIT, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những điều kiện và điều khoản sau đây:

1. Mục đích thu thập thông tin và phạm vi sử dụng

BUYIT thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm sử dụng cho các mục đích sau:

 • Xác thực thông tin danh tính Khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân, thông tin tài chính khác của khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Mua trước trả sau Buyit.
 • Đánh giá triển vọng, khả năng mua sắm và thanh toán của Khách hàng, phân loại nhóm Khách hàng;
 • Liên hệ, gửi các thông báo,tin nhắn SMS và/hoặc gọi điện thoại để xác thực, bảo mật, nhắc nhở Khách hàng về các Đợt Thanh toán sắp đến hạn, quá hạn, giải quyết các Khoản Thanh toán, Phí Phát sinh (nếu có);
 • Tiếp thị và quảng cáo như gợi ý các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.
 • Đo lường trải nghiệm, khảo sát thị trường, phân tích trải nghiệm khách hàng, hoạt động kinh doanh của nền tảng.
 • Mục đích pháp lý và vận hành, hỗ trợ hoạt động chăm sóc Khách hàng, giải quyết các vấn đề, thắc mắc của Khách hàng;
 • Liên kết với bên thứ ba để phục vụ việc thanh toán, đối chiếu đánh giá về cá nhân, triển vọng thanh toán của khách hàng; thu hồi công nợ, v.v…
 • Trong trường hợp Pháp Luật yêu cầu hoặc bất kỳ mục đích nào khác đã được sự đồng ý của Khách hàng.
2. Phạm vi Thu thập thông tin

Khi sử dụng Nền tảng, Khách hàng đồng ý cung cấp cho BUYIT đầy đủ và chính xác bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin cá nhân của Khách hàng như sau:

 • Thông tin định danh và liên lạc như họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, hình ảnh cá nhân, hình chụp Chứng minh Nhân dân/Căn cước Công dân, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (e-mail) và số điện thoại;
 • Thông tin tài chính như thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin thanh toán;
 • Lịch sử giao dịch, thói quen mua sắm hàng hóa, dịch vụ và các thao tác khác (nếu có) mà Khách hàng thực hiện thông qua Nền tảng. BUYIT sẽ sử dụng công cụ Cookie trong quá trình vận hành website hoặc ứng dụng của BUYIT. Khách hàng sẽ được thông báo về việc sử dụng công cụ này;
 • Các thông tin khác mà Khách hàng được yêu cầu cung cấp thêm để thẩm định nhận dạng hoặc nếu BUYIT tin rằng Khách hàng đang vi phạm Điều kiện và Điều khoản hoặc/và Chính sách của BUYIT.

Ngoài ra BUYIT có thể (i) thu thập thêm thông tin cá nhân khác của Khách hàng từ mạng xã hội, báo chí,…hoặc (ii) thu thập thêm các thông tin khác hoặc đối chiếu thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên liên kết với BUYIT hoặc bên thứ ba hợp tác với BUYIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của BUYIT như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ.

3. Cam kết bảo mật thông tin
 • Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, phân cấp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, sử dụng thông tin trái phép, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự.
 • Khách hàng hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của Khách hàng, BUYIT sẽ thông báo cho cơ quan chức năng và khách hàng trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi phát hiện sự cố.
 • Nền tảng có thể chứa các liên kết đến các website khác do các bên khác vận hành, chẳng hạn như của Bên Bán, Đối tác Cổng Thanh toán, các bên liên kết… BUYIT không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các website do các bên này vận hành. Khách hàng nên thận trọng kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các website đó để xác định cách họ sẽ xử lý thông tin mà họ thu thập được từ Khách hàng.
4. Cam kết của Khách hàng về cung cấp thông tin
 • Khách hàng cam kết các thông tin đã cung cấp cho BUYIT là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin trên. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin, hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, Khách hàng phải cung cấp, cập nhật kịp thời các thay đổi đối với các thông tin trong Tài khoản trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. Khách hàng sẽ chịu mọi hậu quả phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác nào và sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để khắc phục mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với BUYIT.
 • Nếu Khách hàng chọn không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho BUYIT hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của Khách hàng đối với việc BUYIT sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, BUYIT có thể sẽ không cung cấp hoặc hạn chế đối với Khách hàng về quyền truy cập Nền tảng hoặc quyền sử dụng các tính năng/chức năng nhất định trên Nền tảng.
 • Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đồng ý việc BUYIT cung cấp một số thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của BUYIT và nhận lại một số thông tin cá nhân khác của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật và Riêng tư này hoặc các chính sách khác của BUYIT.
5. Lưu trữ thông tin
 • Trong trường hợp thông thường, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ luôn được bảo mật và lưu trữ trên hệ thống máy chủ của BUYIT.
 • BUYIT sẽ ngừng lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng, hoặc loại bỏ phương tiện mà thông tin có thể được liên kết với Khách hàng ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu trữ đó không còn phục vụ cho các mục đích kinh doanh của BUYIT.
6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Nhân viên của BUYIT.
 • Bên liên kết với BUYIT hoặc bên thứ ba hợp tác với BUYIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của BUYIT như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ,… Bên liên kết với BUYIT hoặc bên thứ ba hợp tác với BUYIT này sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của Khách hàng tùy theo thỏa thuận với BUYIT để tiến hành hỗ trợ Khách hàng, Người bán, Nền tảng và/hoặc BUYIT.
7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để Khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ và quản lý bởi:
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MUA NHANH
  • Địa chỉ: 24 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
   • E-mail: support@buyit.com.vn
   • Hotline: Khách hàng có thể liên hệ đến Đường dây nóng (Hotline) hoặc gửi thư đến địa chỉ e-mail nêu trên để làm rõ về hoạt động thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ thông tin liên quan đến cá nhân mình.
 • Thông tin về thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trữ bởi Đối tác Cổng Thanh toán của BUYIT.
8. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng bằng cách đăng nhập vào Tài khoản và vào mục “Thông Tin Khách hàng”. Trong một số trường hợp thông tin cần sửa đổi, cập nhật mang tính trọng yếu, BUYIT sẽ xác thực hoặc yêu cầu bổ sung thông tin xác thực nhằm xác định tính chính chủ của người yêu cầu thay đổi, cập nhật thông tin. Trong mọi trường hợp, BUYIT vẫn sẽ lưu trữ các thông tin gốc/cũ trước đó.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng
 • Trong trường hợp cần khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân, Khách hàng có thể liên hệ với BUYIT theo cách thức được nêu tại Chính sách Giải quyết Khiếu nại, Tranh chấp. BUYIT sẽ xem xét khiếu nại của Khách hàng và có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời.
 • BUYIT sẽ không giải quyết mọi khiếu nại của Khách hàng nếu xét thấy các thông tin cá nhân do Khách hàng đăng ký ban đầu không chính xác.
10. Các điều khoản khác
 • BUYIT có thể cập nhật Chính sách Bảo mật và Riêng tư này theo từng thời điểm và theo quy định pháp luật. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập, sử dụng Nền tảng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Khách hàng về những thay đổi mà BUYIT thực hiện đối với Chính sách Bảo mật và Riêng tư.
 • Chính sách Bảo mật và Riêng tư này cùng với các Chính sách Mua trước trả sau Buyit, các điều khoản, hợp đồng đã ký kết, các thông báo từ app BUYIT là phần không thể thiếu của thỏa thuận sử dụng dịch vụ BUYIT và phải được sử dụng đồng thời. Trừ khi có thông báo khác của BUYIT về việc thay đổi, hủy bỏ toàn một hoặc một phần các chính sách trên.
 • Người bán, bất kỳ bên liên kết với BUYIT và bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với BUYIT để cung cấp dịch vụ trên Nền tảng của BUYIT đều phải tôn trọng và có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng không thấp hơn trách nhiệm được quy định tại những điều khoản của Chính sách Bảo mật và Riêng tư này.